Přihláška do oddílu

Pro přihlášení do oddílu je zapotřebí vyplnit řegistrační formulář na stránkách ČOS

Do kolonky "oddíl" prosím vyplňte:

Florbal Žáci – M.Ciboch – pro ročníky 2013 a starší

Florbal žáci – V. Doležalová pro ročníky 2014 a mladší