Přihláška do oddílu 

 
Přihlašování probíhá individuálně po domluvě s trenéry (elektronicky). Součástí je vyjádření souhlasu GDPR.