Přihláška do oddílu

Pro přihlášení člena do oddílu je nutné dodat s polečně s přihláškou také souhlas se zprácováním údajů. Děkujeme!