Členské příspěvky

Roční poplatek pro žáky zapojené do soutěže ČFbU     5000,-Kč

Roční poplatek pro ostatní žáky    4000,- Kč

Poplatek za půl rok    2000,-Kč / žáci v soutěži ČFbU 2500,-Kč

Roční poplatek - jeden trénink týdně   3200,-Kč

Poplatek za půl rok - jeden trénink týdně   1600,-Kč

Sourozenecká sleva 200,-Kč pro každého žáka při roční platbě  a 100,-Kč při půlroční platbě

_________________________________________________________________________________________

Placení poplatků na účet:   522059309/0800

Identifikace platby: do zprávy pro příjemce uvést příjmení a jméno žáka

Možnost rozdělení platby do kratších intervalů po domluvě s vedoucím oddílu