Minižáci

Trenér: Michal Ciboch
 
Ročníky: 2010 - 2014
 

Středa 17:00-18:00 - Sokolovna

Pátek 13:30-14:30 - Sportovní hala Dobříš

 

- začátečníci v předškolním věku (popř. 1. a 2. třída ZŠ), s dětmi probíhá trénink herní a zábavnou formou, důraz je kladen na obecný pohybový rozvoj dítěte

- začátečníci v předškolním věku (popř. 1. a 2. třída ZŠ), s dětmi probíhá trénink herní a zábavnou formou, důraz je kladen na obecný pohybový rozvoj dítěte